Get Adobe Flash player
Menu

Ochrona środowiska

  • W Elektrowni Turów pracuje obecnie sześć bloków energetycznych z kotłami fluidalnymi. . Paliwem podstawowym jest węgiel brunatny, dostarczany z pobliskiej kopalni węgla brunatnego. Bloki nr 1 – 6 współspalają również biomasę leśną i rolną.
  • Z wszystkimi kotłami współpracują wysokosprawne elektrofiltry o skuteczności odpylania powyżej 99,8%.

  • Palniki niskoemisyjne oraz optymalizacja doprowadzenia powietrza do komór spalania gwarantują redukcje tlenków azotu poniżej dopuszczalnych norm.

  • Aby wyeliminować emisje niezorganizowane, doprowadzenie węgla oraz odprowadzenie popiołu odbywa się obudowanymi taśmociągami, a transport sorbentu do odsiarczania – metodą pneumatyczną.