Get Adobe Flash player
Menu

Zielona Karta dla Elektrowni Turów

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów otrzymała Zieloną Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2015-2016. Zielona_Karta_1

- Zielona Karta przyznawana jest za całokształt działań, które są podejmowane w zakresie poprawy warunków pracy, i które przynoszą pozytywne efekty - mówi kierownik działu BHP Elektrowni Turów Piotr Panasiuk. - Szczególnie doceniona została nasza procedura zgłaszania zdarzeń lub zagrożeń potencjalnie wypadkowych - dodaje.

 

Czytaj więcej »

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania Pozwolenia Zintegrowanego

W związku z wnioskiem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, ul Węglowa 5, 97-400 Bełchatów o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji zlokalizowanej w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów , ul. Młodych Energetyków 12, 59-916 Bogatynia , mając na uwadze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu, w załączeniu informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o terminach i sposobie zapoznania się z dokumentacją sprawy.

 

Czytaj więcej »

Elektrownia Turów z umową na budowę nowego bloku

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz konsorcjum firm

w składzie: 

MHPS Europe GmbH, Budimex S.A., Tecnicas Reunidas Energia podpisały 10 lipca 2014 r. kontrakt na budowę bloku energetycznego o mocy netto 450 MW w Elektrowni Turów. Wartość umowy to 3 mld 250 mln zł netto.
 

Parametry techniczne bloku:

  1. Moc znamionowa netto bloku: 450 MW
  2. Sprawność znamionowa netto bloku: 43,40 proc.
  3. Dyspozycyjność bloku:
  • w pierwszym roku okresu gwarancji: 90,90 proc.
  • w drugim roku okresu gwarancji: 92,00 proc.

 

Nowy blok energetyczny w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów zastąpi trzy   wycofane z eksploatacji jednostki starszej generacji (bloki nr 8, 9, 10) o łącznej mocy zainstalowanej 618 MW. Odbudowa mocy Elektrowni Turów jest przede wszystkim elementem optymalizacji sposobu wykorzystania całego kompleksu górniczo – energetycznego Turów, w tym również zagospodarowania dostępnych złóż węgla. Wpływa także na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Czytaj więcej »

Wmurowano kamień węgielny pod budowę Instalacji do Ograniczenia Emisji Tlenków Siarki na blokach 4 – 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów

Dzięki budowie instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni Turów, aktywa wytwórcze oddziału spełnią wymogi dyrektywy o emisjach przesyłowych (IED) – jednego z najistotniejszych unijnych aktów prawnych z dziedziny ochrony środowiska. Wykorzystanie technologii mokrego odsiarczania na blokach 4-6 pozwoli obniżyć emisję SO2 do poziomu poniżej 200mg/nm3. Dodatkową korzyścią z zastosowanej technologii będzie obniżenie emisji pyłu do atmosfery.

Wykonawcę Instalacji do Ograniczenia Emisji Tlenków Siarki wyłoniono spośród czterech złożonych ofert. Za najkorzystniejszą uznano złożoną przez konsorcjum firm Babcock Noell GmbH – Würtzburg, Niemcy i Bilfinger Infrastructure S.A. – Warszawa.

Czytaj więcej »

Komunikat PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna w sprawie dobrowolnego zbycia akcji PGE GiEK na rzecz PGE

W związku z wystosowanym w dniu 23 grudnia 2013 r. przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE) zaproszeniem do składania dobrowolnych ofert sprzedaży akcji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GiEK), Centralny Dom Maklerski Pekao S.A (CDM), w okresie od dnia 2 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. przyjmował oferty sprzedaży akcji PGE GiEK po cenie 25,19 złotych za 1 akcję na rzecz PGE.

Z uwagi na fakt, że nie wszyscy zainteresowani zdążyli w wymienionym terminie dopełnić formalności związanych ze sprzedażą akcji, jak również z uwagi na zapytania o możliwość zbycia akcji w późniejszym terminie, PGE postanowiła przedłużyć współpracę z CDM i tym samym umożliwić akcjonariuszom PGE GiEK przedstawienie oferty zbycia akcji PGE GiEK na rzecz PGE.

W związku z powyższym, akcjonariusze zainteresowani dobrowolnym zbyciem akcji PGE GiEK na rzecz PGE, po cenie 25,19 złotych za 1 akcję, mają w dalszym ciągu możliwość złożenia kierowanej do PGE oferty sprzedaży akcji, we wszystkich placówkach CDM w kraju, po wcześniejszym umówieniu terminu telefonicznie (kierunkowy 22) 591 25 95.

CDM do dnia 31 sierpnia 2014 r. będzie przyjmować oferty sprzedaży akcji PGE GiEK. Realizacja procesu i nabywanie akcji przez PGE będzie się odbywało na dotychczasowych zasadach zgodnie z zaproszeniem z dnia 23 grudnia 2013 r. Treść zaproszenia dostępna na stronach internetowych CDM (www.cdmpekao.com.pl), PGE (www.gkpge.pl) oraz PGE GiEK (www.pgegiek.pl), przy czym okres składania ofert zostaje wydłużony do dnia 31 sierpnia 2014 r., a oferty winny być ważne do dnia 30 września 2014 r.

PGE zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia okresu przyjmowania ofert oraz nieprzyjęcia ofert bez podawania przyczyn.

Elektrownia Turów podpisała umowę na odbudowę zapory na rzece Witka w Niedowie

W dniu 22.05.2014 r. w siedzibie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni podpisano umowę na odbudowę zapory na rzece Witka w Niedowie. Zaporę odbuduje Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego EGBUD Sp. z o.o. z Bogatyni. Wartość umowy to 57 274 080,00 zł netto.

 

 

Czytaj więcej »

Postępowanie o uzyskanie nowego Pozwolenia Zintegrowanego dla Elektrowni Turów

W związku z wnioskiem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, ul.Węglowa 5, 97-400 Bełchatów o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji zlokalizowanej w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów, ul.Młodych Energetyków 12, 59-916 Bogatynia, mając na uwadze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu, w załączeniu informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o terminach i sposobie zapoznania się z dokumentacją sprawy.

 

Czytaj więcej »

Dzień Otwarty w Elektrowni Turów na 10-lecie w UE

W Elektrowni Turów od lat realizowane są projekty współfinansowane ze środków unijnych.

Z okazji 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
10 maja 2014 roku w Elektrowni Turów odbył się Dzień Otwarty.

 

Czytaj więcej »

Ruszają projekty PGE GiEK S.A. współfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. otrzymała pomoc w postaci bezzwrotnych dotacji ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w łącznej kwocie prawie 66 mln zł na cztery projekty dotyczące: modernizacji IOS bloków 5-6  w Elektrowni Bełchatów, budowy instalacji do ograniczenia tlenków siarki z bloku nr 5 w Elektrowni Turów, budowy instalacji do ograniczenia tlenków siarki z bloku nr 6 w Elektrowni Turów, a także budowy instalacji do ograniczenia tlenków azotu z bloków 1-3 w Elektrowni Turów. Umowy podpisane zostały w dniu 13 marca 2014 r.

Oprócz dotacji projekty te otrzymały 3 pożyczki preferencyjne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz z WFOŚiGW w Łodzi na łączną kwotę 149 mln zł (2 x 50 mln zł + 49 mln zł). Poziom finansowania preferencyjnego tych projektów kształtuje się w przedziale 30-59% kosztów całkowitych inwestycji.

Czytaj więcej »

Wyburzenie chłodni kominowej nr 9 w Elektrowni Turów

W sobotę 8 marca 2014 roku o godzinie 14:30 w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów przeprowadzona została akcja wyburzenia chłodni kominowej nr 9. W tym celu wykorzystano blisko 2 tys. mikroładunków wybuchowych, które rozmieszczono w określonych punktach na żelbetonowej chłodni. Ze względu na inne obiekty znajdujące się w pobliżu, wyburzana chłodnia musiała zostać powalona niemal pionowo w dół z lekkim nachyleniem w kierunku północno – zachodnim. Akcja poprzedzona była wnikliwymi analizami i obliczeniami. Dzięki temu została przeprowadzona zgodnie z założeniami i bez jakichkolwiek komplikacji. W zaledwie kilka sekund obiekt o wysokości 100 i średnicy 78 metrów zamienił się w 9,5 tys. ton betonowego gruzu. Wcześniej, w 2012 roku wyburzono chłodnie kominowe nr 7 i 8.