Get Adobe Flash player
Menu

Ruszają projekty PGE GiEK S.A. współfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. otrzymała pomoc w postaci bezzwrotnych dotacji ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w łącznej kwocie prawie 66 mln zł na cztery projekty dotyczące: modernizacji IOS bloków 5-6  w Elektrowni Bełchatów, budowy instalacji do ograniczenia tlenków siarki z bloku nr 5 w Elektrowni Turów, budowy instalacji do ograniczenia tlenków siarki z bloku nr 6 w Elektrowni Turów, a także budowy instalacji do ograniczenia tlenków azotu z bloków 1-3 w Elektrowni Turów. Umowy podpisane zostały w dniu 13 marca 2014 r.

Oprócz dotacji projekty te otrzymały 3 pożyczki preferencyjne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz z WFOŚiGW w Łodzi na łączną kwotę 149 mln zł (2 x 50 mln zł + 49 mln zł). Poziom finansowania preferencyjnego tych projektów kształtuje się w przedziale 30-59% kosztów całkowitych inwestycji.

Czytaj więcej »

Wyburzenie chłodni kominowej nr 9 w Elektrowni Turów

W sobotę 8 marca 2014 roku o godzinie 14:30 w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów przeprowadzona została akcja wyburzenia chłodni kominowej nr 9. W tym celu wykorzystano blisko 2 tys. mikroładunków wybuchowych, które rozmieszczono w określonych punktach na żelbetonowej chłodni. Ze względu na inne obiekty znajdujące się w pobliżu, wyburzana chłodnia musiała zostać powalona niemal pionowo w dół z lekkim nachyleniem w kierunku północno – zachodnim. Akcja poprzedzona była wnikliwymi analizami i obliczeniami. Dzięki temu została przeprowadzona zgodnie z założeniami i bez jakichkolwiek komplikacji. W zaledwie kilka sekund obiekt o wysokości 100 i średnicy 78 metrów zamienił się w 9,5 tys. ton betonowego gruzu. Wcześniej, w 2012 roku wyburzono chłodnie kominowe nr 7 i 8.

KOMUNIKAT
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna

Informujemy, że Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. obecnie przyjmuje zgłoszenia akcjonariuszy chcących złożyć ofertę zbycia akcji na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w Tymczasowym Punkcie Obsługi Klientów w Bogatyni. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie telefonicznie po numerem: (kierunkowy 22) 591 25 95.

Czytaj więcej »

Zaproszenie do składania dobrowolnych ofert sprzedaży akcji Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna SA z siedzibą w Warszawie niniejszym zaprasza Akcjonariuszy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA (PGE GiEK) do składania dobrowolnych Ofert Sprzedaży Akcji imiennych w kapitale zakładowym tejże Spółki, za Cenę Sprzedaży, która wynosi25,19 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych dziewiętnaście groszy) za jedną Akcję.

Czytaj więcej »

Turoszowski IOS dofinansowany przez WFOŚiGW

W dniu 13.12.2013 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podpisały umowę na dofinansowanie budowy instalacji do ograniczenia emisji tlenków siarki z bloku nr 4
w Oddziale Elektrownia Turów. Czytaj więcej »

Trzej wykonawcy złożyli oferty na budowę nowego bloku energetycznego w Turowie

15 listopada 2013 roku o godzinie 14 w siedzibie PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów otworzono oferty, złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów”. Czytaj więcej »

Elektrownia Turów podpisała kontrakt na budowę IOS dla bloków 4-6

W dniu 2 września 2013 roku w siedzibie PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni podpisano kontrakt na budowę instalacji do ograniczenia emisji tlenków siarki dla bloków 4-6 w Elektrowni Turów. Wykonawcą instalacji jest konsorcjum firm Babcock Noell GmbH (lider) i Bilfinger Infrastructure S.A. (partner). Wartość netto kontraktu to 507.717.827,52 zł a termin zakończenia realizacji inwestycji to 31 grudnia 2015 roku. Czytaj więcej »

Elektrownia Turów pracuje nad nowatorskimi rozwiązaniami dot. technologii spalania tlenowego

PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów jest od 2010 partnerem przemysłowym Konsorcjum pracującego nad opracowaniem technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Zadanie jest realizowane w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych – Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii i finansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Realizacja projektu została powierzona utworzonemu Konsorcjum, w skład którego oprócz Elektrowni Turów wchodzą trzy wyższe uczelnie techniczne (Politechnika Częstochowska jako lider, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska), dwa instytuty naukowo-badawcze (Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Energetyki) oraz trzy instytucje przemysłowe (Foster Wheeler Energia Polska, Tauron Wytwarzanie SA – Elektrownia Łagisza oraz Eurol Innovative Technology Solutions Sp. z o.o.). Całkowity budżet projektu wynosi 87.395.100 PLN.

Czytaj więcej »

Budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów

11 czerwca 2013 roku Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. podjął Uchwałę akceptującą parametry dotyczące powtórnego zamówienia publicznego (w tym również szereg zmienionych warunków technicznych i handlowych zamówienia) pn.: „Budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów”.

Decyzja Zarządu PGE GiEK SA stanowi podstawę do ogłoszenia postępowania zakupowego, które tym razem będzie realizowane w trybie przetargu nieograniczonego.

Czytaj więcej »

Polsko-Niemieckie Seminarium „Działania Proekologiczne PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów”

2013_04_15_seminarium_elt_3Regularne konsultacje pomiędzy Elektrownią Turów, Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu, Saksońskim Ministerstwem Stanu ds. Środowiska w Dreźnie oraz lokalną społecznością niemieckiego Hirschfelde/Rosenthal w sprawie oddziaływania akustycznego Elektrowni na przygraniczne tereny Niemiec odbywają się od 2005 roku. Seminarium „Działania Proekologiczne PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów” zorganizowane 15 kwietnia 2013 roku na terenie elektrowni jest kolejnym etapem tych konsultacji.

Celem spotkania była prezentacja działań podjętych już przez Elektrownię Turów na rzecz ograniczania wpływu przedsiębiorstwa na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania akustycznego, a także prezentacja firmy i jej planów w zakresie ochrony środowiska.

Do uczestnictwa w seminarium zostali zaproszeni  parlamentarzyści ze Zgorzelca i Görlitz, władze Województwa Dolnośląskiego, Wolnego Kraju Saksonii, Polskiej Grupy Energetycznej SA oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, a także przedstawiciele organów ochrony środowiska oraz lokalne władze samorządowe z Polski i Niemiec. Czytaj więcej »